Hjem » Artikkel » 10 tips for et bedre innemiljø

10 tips for et bedre innemiljø

Et godt innemiljø er en suksessfaktor for å trives i hjemmet. Her får du noen tips til hva som er et godt kjennetegn, og hva du kanskje bør tenke på.
10 tips for et bedre innemiljø

Ifølge FHI, er det viktig å undersøke om forholdene ligger til rette for fukt og mikrobiologisk forurensning. Konstruksjonsfeil kan føre til fuktproblemer i boligen. Fuktskader oppstår ofte i forbindelse med kuldebroer, kaldtvannsrør og andre punkter der fuktighet kondenseres. Det er viktig at ikke byggematerialer fuktskades og at fukt ikke bygges inn i konstruksjonen. Videre må man sørge for tilstrekkelig ventilasjon i forhold til den fuktighet som dannes fra kilder som matlaging, våtrom, vaskemaskiner og tørking av tøy.n nytte for en helserisikovurdering. Middmålinger kan imidlertid være aktuelle som bakgrunn for tiltak og for kontroll av tiltak i boliger til personer som er påvist å være allergiske overfor midd.

Dyreallergener

Dyrallergener er proteiner fra dyrs hud, pels, urin og spytt. Ikke bare hunder og katter, men også andre dyr som hest, hamstere, kaniner, marsvin, rotter, mus og fugler kan føre til allergiske reaksjoner. Dyreallergener er finnes ofte i hjem, skoler og barnehager.

Radon

I enkelte bergarter, særlig i granitt og alunskifer finnes små mengder radioaktive stoffer, bl.a. gassen radon. Fra radon dannes igjen nye radioaktive datterprodukter. Inhalasjon av disse radioaktive stoffene utgjør størrelsesmessig den viktigste strålekilden for den generelle befolkningen i Norge. Radon fra grunnen kan trenge inn i kjellere via sprekker i sålekonstruksjon og grunnmur, rundt rørgjennomføringer, sluk, ledningssjakter etc.

Flyktige organiske forbindelser

Det finnes mange forskjellige flyktige organiske forbindelser i inneluft. Hvilke og hvor mye som finnes av de forskjellige forbindelsene varierer med kildene og ventilasjonen i lokalene. De viktigste kildene for flyktige organiske forbindelser finnes innendørs, selv om uteluften også bidrar. Kildene kan grovt inndeles i vedvarende kilder som f. eks. avgassing fra bygningsmaterialer og varierende kilder som er knyttet til menneskers aktivitet.

Formaldehyd

Innendørskilder er de viktigste kildene til denne gassen. Vesentlige kilder er sponplater, tekstiler og røyking. Avdamping av formaldehyd fra sponplater har avtatt i betydelig grad ettersom kvaliteten på sponplatene er blitt bedret.

Asbest og syntetiske mineralfibrer

Asbest er en fellesbetegnelse på flere mineraler med ettertraktede tekniske egenskaper. Asbest ble brukt som isolasjon og brannhemmende materiale. Etter 1980 har det vært et generelt import- og bruksforbud i Norge. Bare en liten del av asbesten er fjernet.

Syntetiske mineralfibre: Syntetiske mineralfibre finnes i materialer som brukes til varme- eller lydisolasjon, og blir også brukt som luftfilter og til støydemping i ventilasjonsanlegg.

Forurensning dannet ved forbrenning

Svevepartikler: Forekomsten i inneluften avhenger av ventilasjonen, mengden partikler i den uteluften som tas inn i huset, samt hvor mye partikler som dannes innendørs. Der det røykes, er tobakksrøyk den klart dominerende kilden til partikkelforurensning. Andre typiske innendørskilder er matlaging, vedovner og peiser, stearinlys og parafinlamper.

Ozon

Ozongass i inneluft skriver seg i hovedsak fra uteluften. Nivåene i inneluften vil i de fleste tilfeller være klart lavere enn ute, da ozon reagerer raskt med kjemiske forbindelser innendørs. Laserskrivere og noen typer kopimaskiner kan imidlertid være kilder til ozon innendørs.

Ikke-ioniserende stråling

  • Vi utsettes alle for elektriske og magnetiske felt fra kilder som bruker elektrisk energi. Ikke-ioniserende stråling omfatter UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger o.l. UV-stråling omtales ikke nærmere her.
  • Høyfrekvente felt:: Inkluderer felt fra radiosendere, mobiltelefoner men også mikrobølgeovner.
  • Lavfrekvente felt:: Inkluderer felt fra dataskjermer m.m.
  • Ekstremt lavfrekvente felt (ELF): Slike felt skyldes overføring og omforming av elektrisitet til energiformål, det vil si felt fra kraftlinjer og elektriske apparater.

Temperatur, fuktighet, belysning, støy og CO2

Temperatur og luftfuktighet

Ubehag som kan oppstå på grunn av ugunstig temperatur er hovedsaklig et trivselsproblem. Slike problemer kan være av betydning for hvordan det totale inneklimaet oppleves.

Ofte kan det ta lang tid å varme opp et rom som ikke har vært oppvarmet om natten. Ved direkte sol mot store vindusflater, bør ulike muligheter for solavskjerming vurderes. Det er også viktig at det er mulig å åpne vinduer for lufting i oppholdsrom. Effektive varmekilder bør plasseres under vinduene for å motvirke at luft avkjøles av kalde vindusflater og gir trekk langs gulvet. Utettheter i bygningen må tettes dersom de gir trekkproblemer.


Les også: